Neljas teema: õppematerjalide koostamine nutiseadmetele

Lähtuvalt neljanda teema ülesandest saab selles postituses lugeda minu katsetusest nutiseadmetele materjale koostada ning enam veel minu kommentaare kursusekaalaste katsetustele.

Antud teema on minu jaoks nüüd natukene keerulisem ja seda väga lihtsalt põhjusel, mul omal nutiseadet pole ja tänu sellele ka ei tea erinevaid rakendusi nutiseadmetele õppematerjalide koostamiseks. Või õigemini üldse tean väga vähe nutiseadmete rakendusi. Seega tegin oma rakenduse valiku etteantud loetelust.  Nendest jäi mitu silma. Kuna seda postitust polnud ma eelnevalt üldse mõelnud ega alustanud, siis seekord alustasin teiste ajaveebide lugemisega, et teada millist keskkonda oleks kõige parem katsetada. Näiteks nagu sisupakettide koostamise vahendite ülesande juures sain palju teiste postitustest infot ja eriti kasulik oli Signe postitus, mis oleks kasuks olnud eelnevalt, kui valisin tol korral vahendi.

Kindlasti soovin katsetada Zaptioni tänu Linda postitusele, kuna selles on võimalik ka õpianalüütika. Ning antud keskkonna videokasutus võimalusi on kirjeldanud väga hästi Dagne.

Anneli, Gätlini ja Maia postituses on hästi toodud Kahooti ja Socrative erinevused. Socrative osas toob välja Maia, et ka selles keskkonnas on õpianalüütika rakendus, tänu millele tema seda keskkonda kasutab. Signe kirjendab oma postituses, kuidas ta kasutab täiskasvanuõppes Kahootit tagasiside saamiseks ning see annab hea võimaluse saada koheselt üldine tagasiside ning seda veel ka arutada. Kuna mitteformaalneõpe on kohati väga sarnane täiskasvanuõppele ning noorsootöös on tagasisidestamine ka pidev tegevus, siis kindlasti võtan selle järgmisel korral katsetuseks just tagasisidestamise vahendiks.

Airiti postituses mulle meeldib mõte, et Kahooti keskkonda ei kasuta otseselt õpilaste hindamiseks, kuna tegemist on ka kiirusega/reaktsiooniga. Usun, et mõte kasutamaks seda just kordamiseks õpilastega on väga hea idee. Õpilastes tekib hasart, nad on huvitatud õppimisest, kordamisest, kuid samas ei sõltu tulemus otseselt sellest, kas oled kiire reaktsiooniga või ei. Mulle meeldis ka Airiti välja toodud Formative.

Anneli postitusest tekkis mul huvi Space Race vastu. Kuna see on kasutamiseks meeskondadele ja nende kiiruse ja õigete vastuste peale, siis see tundub päris heaks vahendiks just mitteformaalseõppe kasutuses. Kuna tihti on just sellised mängud, kus noortel tuleb tegutseda kiirelt meeskonnas, kuid samas ka vastata ka õigest. Praegu enamasti kogume materjale paberitel, mis on keerulisem meile endale. Kahju ainult, et ta ei viidanud antud vahendile.

Olen Kerttuga päri ning olen ka eelnevates postitustes välja toonud, et minu jaoks on väga oluline kasutajamugavus, kuna neid keskkondi ja vahendeid on nii palju. Keskkonda saada sisse logida olemasolevate kontodega (nt Facebook ja gmail) on minu jaoks väga oluline.

Isikliku õppimise eesmärgil meeldis mulle Eno postituses toodud AppInvestor. Ja eriti hea, et ta on toonud keskkonna kasutamiseks loodud eesti keelse juhendi.

Enim tõid kursusekaaslased välja Socrative ja Kahooti. Need on enam eelnevalt kasutatud ning neid ka katsetati palju.

Minu katsetus

Katsetamiseks, peale teiste postituste lugemist, olin siiski kahe vahel, kas valida Socrative või Kahooot. Kahoot tundus küll põnevam, kuid kuna kasutajamugavus sisse logimisel on teised välja toonud, läbi teiste kontode ei saa, kuid Socratives saab, siis sai valitud just viimase kasuks.

Alguses oli natukene arusaamatu, kuidas luua küsitlust, kuid see sai kiiresti lahendatud. Tegelikult on selles keskkonnas uskumatult lihtne luua küsimustike ja seda kasutada. Eriti meeldis mulle, et seal on võimalik exportida pdf failina küsitlus, mis näeb visuaalselt väga ilus välja. Seega on seda keskkonda väga hea kasutada ka siis, kui teed ka paberkandjal küsitluse (paberi kasutus vahest vajalik, kuna oled väljaspool internetilevi).  Kahjuks ainult ei ole võimalik seda järgi proovida nutiseadmes veel, kuna puuduvad vahendid selleks.

Tegelikult on mul juba suur huvi hakata katsetama erinevaid appe ja võimalusi nutiseadmetele. Plaanis on omale lähiajal soetada nutitelefon ning juba on nimekirjas väga palju appe, kas enamus need, mis on selle teemaga nii õppejõu poolt, kui ka kursusekaaslaste poolt välja toodud (kindlasti kasutan Maia postitust sel teemal) ning veel paljusid muid, mille katsetamist väga ootan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s