Sisupakettide koostamise vahendid

Lähtuvalt teise teema ülesande võib sellest postitusest leida minu katsetuste kohta sisupakettide koostamise vahenditest. Katsetasin esialgu myUdutu keskkonda, kuid kokkuvõttes loobusin sellest ja suundusin eXe Learningusse. Pidin ka võrdlema varasemaid enda poolt koostatud õpematerjalide loomiseks kasutatud vahendeid, kuid senimaani ei ole ma vastavaid keskkondi kasutanud. Mina olen siiamaani kasutanud kontoritarkvara ja veebikeskkondi.

Minu jaoks oli eXe Learning keskkond keeruline. Häiris väga ka see, et keskkond pidi olema eesti keelne, kuid tegelikult oli eesti ja inglise keele segu, mis ajas kohati päris segadusse. Ilmselt kui lähen mingi kindla vajadusega luua sinna üks kindel enda poolne õppematerjal, paneb vajadus mind teadlikumalt otsima ja katsetama. Minu jaoks pole keskkonna loomisel absoluutselt arvestatud kasutaja sõbralikkusega. Ma jõudsin küll palju katsetada, kuid sama usinalt suutsin ma materjalid ära kustutada või üldse salvestamata jätta. Läks pikalt aega ennem, kui leidsin salvestus nupu. Lõppkokkuvõttes, et midagi saaks ikka esitatud (ja ei tahtnud jätta omale järjekordset võimalust kustutamiseks) esitasin oma katsetusena lihtsa materjali Vikipeediast.

Tutvusin ka kursusekaaslaste ajaveebidega. Kuna mul oli selle ülesande lahendamise omal palju tehnilisi raskusi, andis tuge siiski jätkamiseks Kati ja Anneli ning paljude teiste kursusekaaslaste postitused, kuna ka neil tekkis mitmeid raskus, kuid läksid endiselt edasi võiduka lõpuni. Siinkohal jagan Linda emotsioone, sain minagi mitmel korral lausa pahaseks ning usun ka, et selle keerukuse osas löövad tegelikult paljud materjalide koostajad käega, mida samuti tõi välja ka Erik. Mulle omale tekitas probleem juba keskkondadesse sisse saamine. Kuna alustasin tegelikult antud teemaga ammu, kuid tol hetkel jäi pooleli (ilmselt ka mingite küsimuste pärast), siis nüüd ei suutnud meenutada oma paroole ega ka leidnud e-maile, millele peaks olema kinnitused (ja ei toiminud ka päringud millegipärast). Selle probleemiga seisin silmitsi just myUdutu keskkonnas ning sellepärast sai sellest ka loobutud. Sama probleem oli mul tegelikult ka Moodlega (kontole sisse saamisega). Tegelikult on ju seal konto olemas, kuid tekitab segadust, et tuleb kasutada teist kasutajat. See tähendab järjekordselt järgmisi kasutajanimesid ja eriti just paroole.

Seega olen nõus Airitiga, et keskkondadesse kontode loomine on juba parajalt keeruliseks tehtud. Kerttu pakutud arenguidee siseneda neisse keskkondadesse oma gmaili või Facebook kontoga on minu jaoks väga hea idee ning kindlasti palju kasutajasõbralikum kui praegused versioonid.

Üldiselt tuleb kursusekaaslaste ajaveebidest välja, et myUdutu ja eXe Learning programmid on väga keerulised ja pole kasutajasõbralikud. Samas kui Xertega katsetajad olid palju rohkem rahul ja neil ei tekkinud niisuuri tehnilisi probleeme. Kuid ka selle puhul tõi näiteks Dagne välja, et algajale kasutajale on see siiski keeruline keskkond. Teisalt Eno arvates on see keskkond mugav ja ei osanud tuua välja otseselt miinuseid. Kahju, et ma jõudsin Signe postituseni nii hilja. Ta on toonud väga hästi välja, mille poolest mõni keskkond parem ja mille poolest kehvem. Kaidi tõi ühe miinusena välja, et ei saa näha õpilase vaadet, ka mina pean oluliseks, et saaksin ennem avalikustamist vaadata asja üle ka õpilase vaatenurgast.  Positiivse poolena oli minu jaoks väga lihtne exportida SCORMi ja lisada see Moodlesse. Nagu on toonud välja ka mitmed teised, siis ka minul oli väga hea meel selle üle, et õppejõu poolt anti võimalus kasutada ka Vikipeedia sisu või Creative Commons Attribution litsentsiga materjale.

Lõpetuseks toon siinkohal välja Gätlini positiivse mõtte, et sedasi õppematerjali koostamine on aeganõudev, kuid samas olles korralikult oma eesmärgid läbi mõelnud on võimalik teha väga mitmekülgseid ja huvitavaid õppimisvõimalusi ning seda on võimalik kohandada sobivaks ka eri õpistiile arvesse võttes.

Minu katsetus on leitav siit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s