Õppematerjalide koostamise protsess ja kvaliteet

Viimase teema ülesanne.

Noorsootöö valdkonnas on üks kvaliteedi hindamismudel, mis töötati välja Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) ja Ernst & Young Baltic AS-ga ning noorte valdkonna partneritega koostöös 2010. aastal. Hindamismudel on töövahendiks eelkätt just kohalikule omavalitsusele. 2010-2013 aastatel viidi läbi piloothindamised, milles osales 73 omavalitsust üle Eesti. Lisaks hindamisvormidele on ka käsiraamat, mis on toeks hindamisprotsessi läbiviimiseks. Otseselt noorsootöös on hetkel see ainus kvaliteedi hindamismudel ja hindab üldisemalt noorsootööd omavalitsustes.

HITSA Innovatsioonikeskuse e-kursuse kvaliteedimärgi taotlejate hulka ei loeta noorsootöötajaid ja nende loodud õppematerjale. Kuigi minu hinnangul on tegelikult noorte valdkonna e-kursuse hindamiseks see samamoodi sobilik, kuid kahjuks HITSA ei tunnista noorsootööd valdkonnana, mis sobib nende konteksti. Noorsootöötaja saab oma materjale selle järgi küll hinnata ise, kuid ta ei saa ekspertide hinnangut ning kvaliteedi märki. Kuid samas vaatame tõele näkku. Isegi õpetajate hulgas on vaja seda rohkem levitada, kuigi nemad saavad endale selleläbi kvaliteedimärgi. Leian, et HITSA võiks olla paindlikum ja olla rohkem avatud ka noorte valdkonna tegijate osas. Loodan, et kui järgmisel aastal saab HTMil valmis Nutika noorsootöö kontseptsioon, siis HITSA on rohkem avatud ka noorte valdkonnale. Vaadates HITSA Innovatsioonikeskuse kvaliteedi töörühma koostatud erinevaid juhendeid digitaalsete õppematerjalide ja e-kursuste kvaliteedi tagamiseks, tundub, et neis oleks nagu juba arvestatud ka noorte valdkonnaga ning pigem tunduvad mulle rohkem sobivad sinna, kui kooli haridussüsteemi. Kuid see mu isiklik arvamus. Kvaliteedi töörühma koostatud Digitaalse õppematerjali loomise soovitused (2016) meeldib mulle nende juhenditest enim. See on esitatud minu meelest sobivamas ja paremini kasutavamas keskkonnas, kui teised nende koostatud juhendid.

Ma näen, et noorsootöös on ka tarvilik õppematerjalide kvaliteedi standard ja hindamine, andes sedasi väärtust juurde. Hetkel ei ole noorsootöötajad just väga altid oma materjale jagama ning Eesti  nö repositoorium (mitteformaalne.ee) ja Euroopa oma (SaltoYouth) võiks kindlasti olla suurema mahulisem (eriti just Eesti) ning neist võiks leida asjalikemaid ja mahukamaid materjale. Nagu õppejõud toob oma postituses välja on paljudes repositooriumite puhul probleemiks õppematerjalide ja nende metaandmete kõikuv kvaliteet, leian et noorte valdkonna repositooriumis on see isegi veel suuremaks probleemiks. Suurimaks põhjuseks näen, nagu ka õppejõud nende hindamise protsessi, mida hetkel noorsootöös üldse ei toimu.

Kursusekaaslaste poolt valminut õppematerjali hindamise valikul lähtusin, millised on hetkel lihtsamalt kättesaadavad (osad on paroolidega kaitstud). Mulle etteantud hindamismudel ei meeldi. Millegipärast on mul tunne, et selle väljatöötamisel on midagi vajaka jäänud. Selle mudeli järgi on väga raske hinnata kursusekaaslaste materjale ning olgugi, et ma ei pea seda nii kriitiliseks, siis selle hindamismudeli kaudu tuleb hindamine väga negatiivne.  Hindamiseks valisin popkultuuri ajaloo ajatelje (teadlikult ei viita neile, kuna minu silmis see tulemus pole see, mida ma tegelikult sellest arvan). Valisin selle materjali, kuna see on noortepäraseim ning minu konteksti paremini sobivam.

Minu hinnang lähtuvalt sellest mudelist on siin.

Kuna mul pole nutiseadme kasutuse võimalust, siis kahjuks ei saanud hinnata õppematerjali läbi nutitelefoni või tahvelarvuti.

Tundub, et viimase ülesande jaoks on muutunud kursusekaaslased laisemaks või on nad saavutanud juba piisavalt punkte, kuna selle teemaga postitusi on juba vähem, kui varasemate omasid.

Tundub, et ka teised leiavad, et antud hindamismudel ei ole sobilik. Airit on oma ajaveebis esitanud asjalikud küsimused. Olen temaga nõus, et hea on, kui keegi teine hindab ja annab tagasisidet, kuna tema vaatab teise nurga alt, kui looja ise. Signe õppematerjali on kommenteerinud vaid Gätlin oma ajaveebis. Hetkel ei pääse ma enam sellele materjalile ligi, kuid mäletan, kui ta seda ühes loengus ette kandis. Tal oli tõesti põhjalikult ja hästi koostatud materjal. Tundub, et see sai ühe parema hinnangu ning olen üldpildis Gätliniga nõus.

Mulle meeldis Anneli põhjalikkus hindamisel.  Ka Meelis on hinnanud põhjalikult ja tagasisidestanud. Tema postituse puhul mulle meeldib, et ta on toonud seal eraldi välja tagasiside, mitte surunud seda hindamismudeli sisse. Tegelikult on see väga hea ja selge moodus, mida oleksin võinud ka ise kasutada (ilmselt oleks siis kirjutanud ka pikemalt, kui kommentaari mulli sisse, kuna sealt ise väga pikka teksti ei taha lugeda).

Kartsin, et olin oma hinnangus väga kriitiline (ok, natukene hoidsin ka tagasi, kuna mind peetakse tavaliselt väga kriitiliseks), siis minu üllatuseks oli Kati hinnang väga põhjalik, kuid veel kriitilisem, kui minu oma. Kuigi kui Kati tagasisidet lugeda, siis tundub, et autorid on osad Kati väljatoodud teemad ära lahendanud, kuid mitte kõike (ka väga lihtsaid, nt nagu viide kasutatud allikale lingina). Üks autoritest valis hindamiseks enda materjalid. Iseenesest on täitsa huvitav lugeda tema kommentaari. Tundub, et ta on võrdlemisi kriitiline, läbi huumoriprisma, mis on hea. Kuid meie kriitikad lähevad natukene lahku. Autor näeb, et materjal aitab luua seoseid erinevate sündmuste vahel ja on lihtsalt mõistetav, kuid sellega ei ole ei mina ega ka Kati nõus. Antud koht toob minu meelest eriti välja selle mudeli subjektiivse hindamise, seega minu jaoks see mudel ei toimi.

Ma ei pääse kahjuks küll ligi kõikidele hinnatavatele materjalidele, kuid tulemused on suhteliselt karmid. Ma juba ise hindama asudes vaatasin, et sellise mudeli puhul sõltub meeletult hindajast, kas on konkreetsem ja otsekohesem, kriitilisema pilguga või leebema loomuga. See on üks põhjus, miks mulle see konkreetne mudel ei meeldi, kuna see on minu silmis väga subjektiivse tulemusega.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s